Gizlilik Politikası

AZURINE YATÇILIK DANISMANLIK TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI

veYACHTCREWTURKEY.NET İNTERNET SİTESİ

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Sözleşme, “AZURINE YATÇILIK DANISMANLIK TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI” (Sözleşmede “Yacht Crew Turkey ” olarak anılacaktır) ile Yacht Crew Turkey ’a ait http://www.yachtcrewturkey.net internet sitesine erişmiş durumda olan tarafınız arasında her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak Yacht Crew Turkey ’ın herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde Yacht Crew Turkey ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.

Yacht Crew Turkey üyelik aşamasında ve daha sonrasında üyelerden kişisel bilgilerini talep eder. Kişisel verilerin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Yacht Crew Turkey ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanım Koşullarında belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Yachtcrewturkey.net'te özgeçmiş formunu dolduran adayların Yacht Crew Turkey ile paylaşmış olduğu her tür ve nevide bilgileri internet sitesinin verdiği hizmet doğrultusunda üye olan seçkin işverenler ile paylaşılmaktadır. Adaylar işbu bilgileri Yacht Crew Turkey ile paylaşmakla, hizmetin türü gereği bilgilerinin paylaşımını şimdiden kabul ederler.

Sistemimize üye olan fakat taraflarca kabul edilen gizlilik prensiplerine uymayan kişi ve/veya kuruluşların bu prensibi zedelemelerinden dolayı Yacht Crew Turkey sorumlu tutulamaz.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Yacht Crew Turkey , işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Gizlilik Politikasına ait hükümler:

1. Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak Yachtcrewturkey.net üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşım sağlanmaktadır.

2. Üye'nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği üyenin sorumluluğundadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandırılamaz. Böyle bir kötüye kullanımın varlığının Yacht Crew Turkey tarafından tespit edilmesi halinde, Yacht Crew Turkey ilgili üyeliği dilediği an sebep bildirmeksizin sonlandırma hakkına sahiptir.

3. Kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Yacht Crew Turkey’nin sorumluluğu bulunmamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın 2. Maddede belirtildiği üzere tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda bu halin Yacht Crew Turkey’e bildirilmesi Üyenin sorumluluğundadır.

4. Yacht Crew Turkey üyesi olarak belirlenen ve siteye üye olma aşamasında taraflarca da kabul edilen güvenlik-gizlilik politikasına uymayan ve/veya bu politikayı dikkate almayan bireysel ve kurumsal üyelerin işbu davranışlarından doğacak hiçbir olumsuz neticeden Yacht Crew Turkey’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Böyle bir olumsuz bir durumun varlığının üye tarafından tespit edilmesi halinde Yacht Crew Turkey ile derhal irtibata geçilmesi üyenin sorumluluğundadır.

5. Yacht Crew Turkey, elektronik güvenlik konusunda mücbir sebeplerden ve/veya idari-kolluk birimlerince gerekli görülen durumlar hariç kalmak kaydı ile her türlü tedbiri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını üyelerine taahhüt eder. 3.kişiler tarafından bir siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde Yacht Crew Turkey işbu hususu kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında Üye’ye bildirmeyi taahhüt eder.

6. Yacht Crew Turkey 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Üyeler’ in bilgilerini saklayacaktır. Mevzuat kapsamında Üye’ye ait veriler işletme iş kollarında kullanılanılacaktır. Yacht Crew Turkey , gizlilik politikası üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler internet sitesi vasıtası ile üyelere ilan edilecektir.

7. Üye, Yacht Crew Turkey ’dan kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve Yacht Crew Turkey kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Üye’den talep edecektir. Yacht Crew Turkey işbu verilere ilişkin Üye’nin iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

8. Yacht Crew Turkey , mevzuat kapsamında Üye’nin kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini 5 (beş) yıl saklamak ve Türkiye İş Kurumu talep ettiğinde sunmakla mükelleftir.

9. Yacht Crew Turkey tarafından Üye’ye ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;

- Kişisel ve İletişim Bilgileri, Demografik Veriler: (Ad, soyadı, ve iletişim bilgileri) Üye kayıt, özgeçmiş oluşturma, iletişim, iş geliştirme, pazarlama ve reklam faaliyetleri, tanıtım ve bilgilendirme için kullanılır.

- Sosyal Ağ Bilgileri: Üyelerin mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

- Özgeçmiş Bilgileri: Sitenin amacına uygun hizmet etmesi için talep edilen bilgilerdir.

10. Yacht Crew Turkey gizlilik politikası, üyelerimiz hakkında edindiğimiz bilgilerin kullanılma amacı ve sitenin kullanılma şeklini içeren bir dokümandır.

11. Üye, Yacht Crew Turkey 'a Üye olarak, işbu Gizlilik Politikası’nı okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve Gizlilik Politikası'nın kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu, Gizlilik Politikası’na uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde MUĞLA Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

12. Üye, Yacht Crew Turkey ’ in 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin muhafazasını sağlayacağını kabul etmektedir.

13. Üye, iş bu katılım Gizlilik Politikası’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

14. Yacht Crew Turkey Gizlilik Politikası’na gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür ederiz