Müşteri Hizmet Sözleşmesi

AZURINE YATÇILIK DANISMANLIK TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI ve YACHTCREWTURKEY.NET İNTERNET SİTESİ ADAY/İŞVEREN MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

HÜKÜMLER

I. SÖZLEŞME HAKKINDA

Yachtcrewturkey.net sitesine sitenin olanak verdiği herhangi bir yolla kaydolarak, erişimde bulunarak veya sitenin sunmuş olduğu hizmetleri kullanan her gerçek ve/veya tüzel kişi , AZURINE YATÇILIK DANISMANLIK TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI ("Şirket") ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") kayıtsız şartsız akdetmiş kabul edilir. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili haklar, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalara dair bilgilendirilme için işbu sözleşme içerisinde bulunan hükümler ve Yachtcrewturkey.net sitesi içerisinde bulunan diğer bilgilendirme metinleri geçerlidir. Şirketin sunmuş olduğu tüm hizmetleri kullananlar, ayrıca şirketçe benimsenen Çerez Politikasına da tabidir. Buna ilişkin detaylı bilgi işbu sözleşme hükümleri içerisinde mevcuttur.

II. HİZMETLER

İşbu Sözleşme, halihazırda www.yachtcrewturkey.net alan adı üzerinde yer alan platform ("Platform") aracılığı ile verilen istihdama yönelik hizmetlerle birlikte aynı hizmetler ile doğrudan ilişkili bu hizmetler için Platform içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları "Aday", çalışan arayan kayıtlı kullanıcıları ise "İşveren Müşteri" olarak adlandırılır.

III. PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda ("form") verdiği ve Platform ‘da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Adaya aittir. Aday, istediği bir zaman diliminde Platform ‘da yer alan özgeçmiş(ler)inde güncelleme yapabilmektedir. Aday, özgeçmiş(leri)nde güncelleme işlemi gerçekleştirdiği anda, o tarihten sonra yapılacak ve o tarihten önce yapılmış tüm iş ilanı başvurularında, İşveren Müşteri tarafından en son güncellemelerin görüleceğini peşinen kabul eder. Aday, Platform ‘da yer alan "Açık Özgeçmiş" özelliği ile, tamamen kendi inisiyatifiyle, özgeçmişinde kendi belirlediği bilgileri (kişisel verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini) internet ortamında kamu tarafından aramaya açabileceğini, istediği zaman da bu özelliği kapatabileceği, ancak açık kaldığı süreçte özgeçmiş bilgilerinin ve dolayısı ile normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin kamuya açık hale geleceğinin ve kamuya bu yolla aktarılan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verilerle ilgili Şirket'in herhangi bir sorumluluğu, yükümlülüğü bulunmadığını peşinen kabul etmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için Aydınlatma Metni ‘ne ve Sözleşme'nin içerisinde yer alan ilgili bölüme bakabilirsiniz. Aday, özgeçmişini "aktif" olarak ayarladığı sürece, Platform ‘da yer alan kişisel bilgi ve özgeçmişlerinin site kullanıcıları tarafından görüntülenebileceğini ve bunların Yachtcrewturkey.net tarafından ilgili kişiler ile paylaşılmasını peşinen kabul etmektedir. Platform ‘da verilen linkler takip edilerek aday tarafından herhangi bir bilgi girişi yapıldığında, bu bilgilerin içeriği, doğruluğu, gizliliği ve/veya korunması ile ilgili olarak Şirket'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aday girdiği bilgilerin doğruluğundan tamamen kendisi sorumludur. İşbu bilgilerin yanlış/hatalı olması halinde işveren müşteri Yachtcrewturkey.net sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul ve beyan eder. Aday, Platformda yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun ilan sahibi İşveren Müşteri'ye geçtiğini, Şirket'in, ilana başvuru ile aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve/veya müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu ilan ile ilan sahibi İşveren Müşteri'ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini isterse bu talebini direkt olarak ilan sahibi firmaya iletmesi gerekir. Aday, Şirket'in bu hususlarda sorumluluğu, yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.

IV. ADAY VE İŞVEREN MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM

Şirket'in aday ve işveren müşteri tarafından Platforma kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen e-posta adresi ve her türlü iletişim kaydı üzerinden kullanıcıya iletişim, yeniliklerle ilgili bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunmaktadır. Aday ve işveren müşteri işbu Sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Aday ve işveren müşteri, hesap ayarları üzerinden veya kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.

V. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerinizin ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı size rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde sizi bilgilendirmek kaydıyla hesabınızı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verdiğiniz bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülüklerinize uyumunuzu, ifade özgürlüğünüz gibi temel hak ve özgürlüklerinizi ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir. Platforma girdiğiniz bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır. Şirket tarafından talep edildiği takdirde kişisel verilerinizi doğrulamanız gerekmektedir. Kişisel verilerinizde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları güncellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul edilecektir. Başvuru süreçlerinde size iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağınızı ve/veya amaçları dışında işlemeyeceğinizi taahhüt edersiniz. Hesabınız size aittir. Bu nedenle (1) güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi; (2) şifrenizi güvende ve gizli tutmayı; (3) hesabınızın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda (4) yasalara ve Sözleşme ‘ye uymayı kabul etmektesiniz. Bütün makul önlemleri almanıza rağmen hesabınızın ele geçirilmesi veya elinizde olmayan sistemsel sebepler dışında hesabınız ile ilgili yapılan her türlü eylemden sorumlusunuz. Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamazsınız. Özgeçmişiniz dahil platformda girdiğiniz bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleriniz dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez. Platformda ve özgeçmişinizde, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremezsiniz, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile aranızdaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemezsiniz. Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremezsiniz. Hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremezsiniz. Kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamazsınız, hesabınızı satışa koyamazsınız ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramazsınız. Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremezsiniz. Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmeksiniz.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz. Ancak zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

VII. ADAY/İŞVEREN MÜŞTERİ İÇİN ÜCRETLENDİRME VE SAİR ŞARTLAR

Aday için Yachtcrewturkey.net tarafından verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, her zaman ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır. Yalnızca aşağıdaki durumlarda, Yacht Crew Turkey ADAY/İŞVEREN Müşteri’nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından Yacht Crew Turkey’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için Yacht Crew Turkey’ın Üye ‘ye rücu hakkı saklıdır.

1. Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi,

2. Başkalarının bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,

3. Gerçek dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,

4. Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,

5. Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve diğer fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması,

6. Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,

7. Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.

8. Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen Yacht Crew Turkey’a bildirmeyi,

9. Yacht Crew Turkey Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

10. Yacht Crew Turkey’a ait site içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde yayınlamak veya Yacht Crew Turkey’ın haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır.

Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Yacht Crew Turkey’ın Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.